Ricerca: Soggetto = "Fluidi refrigeranti" (parole in AND) » Soggetto = refrigeranti inerti - proprieta termodinamiche

Scheda Unimarc: 1
 • LEADER 01212nam0 22003011i 4500
 • 001 IT\ICCU\SBL\0372550
 • 003 http://id.sbn.it/bid/SBL0372550
 • 005 19910930000000.0
 • 020 $aIT$b708758
 • 100 $a19910930d1968 ||||0itac50 ba
 • 101 $aita
 • 102 $aIT
 • 181 1$6z01$ai $bxxxe
 • 182 1$6z01$an
 • 183 1$6z01$anc$2RDAcarrier
 • 200 1 $aCaratteristiche termodinamiche di refrigeranti inerti
 • 210 $aNapoli$cStabilimento tip. G. Genovese$d1968
 • 215 $a13 p.$d25 cm .
 • 410 0$1001IT\ICCU\SBL\0600285$12001 $aUniversità di Napoli, Facoltà di ingegneria, Istituto di fisica tecnica$v1$171201$aUniversità degli studi$c <Napoli>$b : Istituto di fisica tecnica$3IT\ICCU\SBLV\189865
 • 606 $aRefrigeranti inerti$xProprietà termodinamiche$2FI $3IT\ICCU\SBLC\075878
 • 676 $a536.7$cTERMODINAMICA$v17
 • 699 $aFluidi refrigeranti inerti$yRefrigeranti inerti
 • 699 $aFluidi refrigeratori inerti$yRefrigeranti inerti
 • 699 $aRefrigeratori inerti$yRefrigeranti inerti
 • 700 1$aReale$b, Francesco$3IT\ICCU\CFIV\001824$4070
 • 801 3$aIT$bICCU$c20210510
 • 899 $1FI0098$2CFI CF$fP/G$eN
 • 899 $1RM0267$2BVE CR$fP/G$qN