• LEADER 02684nam1 22007933i 4500
 • 001 IT\ICCU\LO1\0256176
 • 003 http://id.sbn.it/bid/LO10256176
 • 005 20170202143505.1
 • 100 $a19930216d1958 ||||0itac50 ba
 • 101 $aita
 • 102 $aIT
 • 181 1$6z01$ai $bxxxe
 • 182 1$6z01$an
 • 183 1$6z01$anc$2RDAcarrier
 • 200 1 $aDialoghi$fTorquato Tasso$gedizione critica a cura di Ezio Raimondi
 • 210 $aFirenze$cSansoni$d1958
 • 215 $avolumi$d25 cm.
 • 410 0$1001IT\ICCU\CUB\0070314$12001 $aAutori classici e documenti di lingua$fpubblicati dalla R. Accademia della Crusca$171202$aAccademia della Crusca$3IT\ICCU\CFIV\053682
 • 676 $a853.4$cNARRATIVA ITALIANA. 1542-1585$v19
 • 700 1$aTasso$b, Torquato$f <1544-1595>$3IT\ICCU\CFIV\001784$4070
 • 702 1$aRaimondi$b, Ezio$3IT\ICCU\CFIV\006885
 • 790 0$aUranio Fenice$3IT\ICCU\BVEV\037976$zTasso, Torquato <1544-1595>
 • 801 3$aIT$bICCU$c20191014
 • 899 $1AQ0156$2UAQ LF$fP/G$eN
 • 899 $1AR0070$2ARE BA$fP$4;$eN
 • 899 $1BG0026$2LO1 02$fP/G$eN
 • 899 $1BO0283$2UBO GC$fP/G
 • 899 $1BO0304$2UBO GA$fP/G$eN
 • 899 $1BO0423$2UBO DU$fP/G
 • 899 $1BO0451$2UBO IT$fP/G$eN
 • 899 $1CA0033$2CAG IL$fP/G
 • 899 $1CA0055$2CAG LS$fG
 • 899 $1CA0079$2CAG S5$fP/G
 • 899 $1CH0029$2UDA EP$fP/G
 • 899 $1CR0062$2LO1 28$fP/G
 • 899 $1FC0011$2RAV CS$fP/G$eN
 • 899 $1FC0018$2RAV FO$fP/G
 • 899 $1FE0094$2UFE SR$fP/G$eN
 • 899 $1FI0098$2CFI CF$fP/G$eN
 • 899 $1GE0038$2LIG 01$fP/G$eN
 • 899 $1MI0185$2MIL NB$fP/G$eN
 • 899 $1MI1256$2USM M8$fG
 • 899 $1MI1992$2PCM 01$fP/G$eN
 • 899 $1MN0035$2LO1 12$fP/G$eN
 • 899 $1MT0029$2BAS 01$fP/G$41;2.1-2;3.$qN
 • 899 $1NA0079$2NAP BN$fP/G
 • 899 $1NA0120$2NAP CR$fP/G$eN
 • 899 $1PA0064$2PAL BP$fP/G$qN
 • 899 $1PD0343$2PUV 21$fP/G$eN
 • 899 $1PE0062$2UDA PE$fP/G
 • 899 $1PI0112$2PIS R1$fP/G$eN
 • 899 $1PR0072$2PAR PA$fP/G$eN
 • 899 $1PR0240$2PAR LC$fP/G
 • 899 $1PU0061$2URB OL$fP/G$eN
 • 899 $1PU0204$2URB FB$fP/G$eN
 • 899 $1PU0206$2URB AU$fP/G
 • 899 $1PV0291$2MIL UP$fP/G$eN
 • 899 $1PV0293$2PAV UM$fP/G
 • 899 $1PV0367$2PAV U1$fG
 • 899 $1PZ0133$2BAS PZ$fP/G
 • 899 $1RA0016$2RAV FA$fP/G$eN
 • 899 $1RM0267$2BVE CR$fP/G$eN
 • 899 $1RM0290$2RML 06$fP/G
 • 899 $1RM0314$2RML 31$fP/G$qN
 • 899 $1RM0988$2RMS IR$fP/G$qN
 • 899 $1RN0023$2RAV SG$fP/G
 • 899 $1TO0657$2UTO 11$fP/G
 • 899 $1TS0216$2TSA DI$fG
 • 899 $1VI0096$2VIA BE$fP/G
Contact:
opac@iccu.sbn.it